Interørtjenester

Våre konsulenter hjelper deg med alt fra å ta ut enkelte farger til å lage en komplett løsning for hele huset ditt med farger, materialer og tegninger.

I tillegg hjelper vi deg med å hente inn priser fra håndverkere og følger opp disse gjennom byggeprosessen.  Du slipper irriterende ekstrakostnader og forsinkelser.  Vi følger opp at alt går som planlagt og du slipper å bekymre deg.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hva vi kan hjelpe akkurat deg med.

Vi kan hjelpe deg med:

 • Kartlegging og analysere behovet.
  Vi kartlegger sammen, hva som er behovet, hva som ønsket utført og hvilke krav det stilles til utførelsen.Det er viktig for oss at resultatet gjenspeiler din personlige stil/smak, noe vi prøver å fange opp i en kartleggings samtale.
 • Lager planløsning og møbleringsplaner.plantegning
  Før vi starter med et prosjekt utarbeider vi planløsning hvis det dreier som en ombygging eller en enklere møbleringsplan hvis det kun er snakk om møblering. Dette vil gjøre det enklere for kunden å se hvordan det ferdige resultatet blir.
 • Utarbeider belynsningsplan
 • Kommer med forslag til farger, materialvalg og type møbler.
  For letter å visualisere hvordan det ferdige resultatet blir lager vi en «collage» med farger, tekstiler og øvrige materialvalg til kunden
 • Budsjetterer
  Vi lager alltid et budsjett på forhånd slik at kunden vet hvor mye det vil koste. Viktig for å unngå diskusjoner i etterhånd på hvor mye som skulle vært gjort
 • Følger opp underleverandører og håndverkere.
  For å få god økonomi et er prosjekt er det viktig at alle underleverandører og håndverkere følges opp tett. Vi innhenter budsjettpriser fra alle parter og følger opp både utførelse, kostnader og tidsrammer slik at prosjektet blir utført som det skal, at det holdes kontroll på kostnader og at tidsrammene overholdes.